Steven Lucas

Barnhälsovårdsöverläkare, associerad forskare och docent i pediatrik

vid Uppsala universitet Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Pediatrisk Inflammationsforskning och barnhälsovårdsöverläkare vid Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Steven Lucas är docent och barnläkare och leder forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health. Hans forskningsfokus är att studera sätt att främja barns och ungdomars hälsa, förebygga ohälsa och tidigt identifiera risker sämre hälsa hos barnet eller dess miljö och erbjuda riktade insatser. Forskargruppen har en bred, tvärprofessionell kompetens med stark klinisk förankring och samarbetar med framstående kliniker och forskare i Sverige och internationellt.

Steven Lucas forskar om utsatthet för våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt under barndomen och i vuxen ålder med fokus på långtidseffekter på psykisk och fysisk hälsa.