Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander, har en gedigen erfarenhet av att i ledande ställning arbeta med barnrättsfrågor och barn och unga i utsatta situationer i Sverige. Cecilia är fritidspedagog och grundskolelärare i botten och kommer närmast från Barnombudsmannen där hon var program – och utredningschef och satt med i ledningsgruppen. Tidigare anställningar har innefattat bland annat Rädda Barnen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barn i socialt utsatta situationer. Barnhuset grundades 1633 och var då ett hem för föräldralösa barn.

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft tog Barnhuset emot barn och placerade dem i fosterhem. Barnhuset var också engagerat i att utveckla fosterbarnsverksamheten genom att bland annat uppmärksamma barnens behov. Fosterbarnsverksamheten avslutades under 1960-talet.

I dag arbetar vi för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  •  Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Det gör vi genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.