Inledning

Välkommen från årets moderator och Cecilia Sjölander, arrangör och generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Georg Andrén, landshövding i Värmland


Föreläsare