Vad innebär en inkorporering av barnkonventionen för arbetet i praktiken?

Den 11 april inleds Barnrättsdagarna med barntoppmöte. I den här programpunkten får vi ta del av resultaten från barntoppmötet dagen innan och höra barnministern Åsa Regnérs tankar kring arbetet vidare.

Frågor som behandlas under barntoppmötet kommer bland annat beröra områden som:

  • Genom att barnkonventionen blir en del av svensk lag ställs nya krav på att den tillämpas även i praktiken vid åtgärder och beslut i domstolar, statliga myndigheter och inom kommuner och landsting.
  • När barnkonventionen blir en del av svensk lagstiftning ställs även nya krav på arbetet inom myndigheter, lagstiftning, implementering och tillämpning av lagar.

 


Föreläsare