Inledning – Varje barns rätt till hälsa

Välkommen från årets moderator samt arrangörerna