Blir det skillnad för barn på flykt när barnkonventionen blir lag?

Barn på flykt kan komma både som ensamkommande och tillsammans med sin familj. Förutsättningarna för dessa barn ser olika ut. Trots att barnkonventionen är tydlig och slår fast att alla barn som vistas i Sverige har lika rätt till socialt skydd, sjukvård och stöd finns det stor risk att dessa barn nekas sina grundläggande rättigheter. Möjligheterna för barn att tillgodogöra sig sina rättigheter är beroende av deras legala status i Sverige. Kommer detta att förändras när barnkonventionen blir lag? Hur kan vi arbeta för att barnkonventionen ska gälla alla barn i Sverige?

Panelsamtal med barnminister Åsa Regnér, Socialdepartementet, Mikaela Hagan, sakkunnig, Rädda Barnen, Henry Ascher, professor och barnläkare, Göteborgs universitet, Lars H Gustafsson, barnläkare och författare samt en kommunrepresentant.

Moderator: Cecilia Sjölander


Föreläsare