Stora Priset

Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut Stora Priset till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land. Prissumman är 150 000 kronor.

Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer.


Föreläsare