Avslutning och tack för i år

Vi summerar och avslutar Barnrättsdagarna 2019.


Föreläsare