Välkommen och inledning

Barnrättsdagarna 2024 öppnas av Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och årets moderator.


Föreläsare