Panelsamtal om stödjande insatser för barn i social utsatthet

Samtalet syftar till att belysa olika grupper av barn i förskole- och skolåldern som är särskilt utsatta och vilka stödjande insatser som finns att tillgå för dessa målgrupper för att de ska kunna tillgodogöras sig rätten till information och klara av sin skolgång. I fokus står alla barns rätt till utbildning och information hur vi kan överbrygga de hinder som finns för att barn ska tillgodogöra sig dessa rättigheter. Vi lyfter och diskuterar olika goda exempel från praktiken.

Samtalet modereras av Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset


Föreläsare