Stora Priset

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris delas ut till den eller de som genom betydande insatser främjat barn i utsatta situationer.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och undersökande reporter Daniel Velasco är årets mottagare av Stora Priset, två värdiga vinnare som får möjlighet att berätta mer om sitt arbete i samband med prisutdelningen! 

– Det finns barnrättshjältar i Sverige som verkligen gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att lyfta de personer och organisationer som kämpar för de som har allra störst behov av stöd – barn som lever i utsatta situationer. Och det är precis vad årets vinnare av Stora Priset gjort under flera år, säger Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Daniel Velasco – ger en röst till utsatta barn och unga

Daniel Velasco har jobbat på Sveriges Radio sedan 1999 och sedan 2004 som undersökande reporter på Ekot. Daniel har gjort flera uppmärksammade dokumentärer: Bland annat Patienten och tystnaden, Den fastspända flickan, Listan – 20 år av ungdomsbrott, Jävla vitskallar och Hästgården. Han har under lång tid granskat tvångsvården av barn och unga, vilket bidragit till att LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ändrats och att barns och ungas rättigheter stärkts.

Genom sina dokumentärer har Daniel Velasco låtit barn som annars inte haft möjlighet att komma till tals få berätta sin historia.

Maskrosbarn – förbättrar levnadsvillkor för utsatta barn och unga

Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkor för barn som har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld. De erbjuder både stödinsatser direkt till ungdomar och samarbetar med socialkontor för att inspirera kommuner att arbeta med innovativa lösningar för att göra det bättre för utsatta barn och unga som möter socialtjänsten.

Maskrosbarns vision är att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Prissumman är 75 000 kronor  per pristagare och prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdomar, som mottagaren själv väljer.

Stora Priset delas årligen ut av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Anne Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hon ser priset som en möjlighet att lyfta dem som står för insatser utöver det vanliga och som verkligen gör skillnad för barnen.

 

Tidigare pristagare har varit bland annat Astrid Lindgren, Lisbeth Palme, Barnrättsbyrån, Trygga barnen och många många fler.


Föreläsare