Rakel Eklund

Sakkunnig på Randiga Huset, Forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Rakel Eklund är i grunden specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, och arbetar som sakkunnig på den ideella organisationen Randiga Huset, för barnfamiljer i sorg. Utöver det arbetar Rakel som forskare på Uppsala universitet där hon utvecklar och utvärderar psykosociala stödinsatser för barnfamiljer i sorg.

I allt sitt arbete har Rakel Eklund ett särskilt intresse för barns rättigheter, implementering av Barnkonventionen och barns möjlighet att göra sin röst hörd.