2f Barn i bostadslöshet

Bostadslöshet som uppväxtvillkor – hur påverkas barnen?

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, ändå blir allt fler barnfamiljer i Sverige bostadslösa. Bostadslöshet är idag både en orsak till, och en konsekvens, av fattigdom. Utan ett hem nekas barn rätten till jämlika uppväxtvillkor.

Föreläsningen tar avstamp i Rädda Barnens rapport ”En plats att kalla hemma” och en projektrapport från FoU-Södertörn, ”Bostadslöshet som uppväxtvillkor. Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad”. I den senare användes två arenor för att studera familjer utan bostad, båda i en mångkulturell storstadsförort: En familjecentral där personalen tidigt uppmärksammat problemet bostadslöshet hos barnfamiljer, och ett bostadshotell, där familjelivet i en korridor följdes under en längre tid.

Seminariet beskriver hur vardagslivet utformas för barn och föräldrar som långvarigt saknar egen bostad. Det är ett tydligt hot mot barns och ungdomars jämlikhet, sett ur deras eget perspektiv. Men mindre synligt i samhället eftersom de bostadslösa barnen ofta saknas i statistiken. Problemet är inte bara den växande bostadsbristen, utan även om lagar och regelverk som missgynnar svagare grupper. Resultatet är växande klyftor och markant ojämlika uppväxtvillkor för barn.

Medverkande:
Eva Nyberg, leg. psykolog, fil.dr. i pedagogik, forskningsledare vid FoU-Södertörn
Marcela Puga, kurator vid Vårby familjecentral
Tove Samzelius, tematisk rådgivare för Rädda Barnen och doktorand i socialt arbete vid Malmö Högskola.

Organisationer:
FoU-Södertörn, Doktorsvägen 2, 14730 Tumba, tel. 070-639 61 60
Rädda Barnen, Landsvägen 39, Sundbyberg, tel. 08 698 90 89

Lokal: Tunnbindaren