2e Rätten till utbildning i en positiv och blandad gruppdynamik

Ett segregerat skolsystem där resultaten mellan skolor skiljer sig markant hotar varje barns rätt till en kvalitativ och likvärdig skola. Att klara skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga och  påverkar deras livskvalitet och möjligheter nu och i framtiden. Vi vet att elevsammansättningen i skolan påverkar elevernas resultat. En skola där eleverna har möjlighet att utvecklas och prestera är en skola fri från kränkningar och våld. Att arbeta aktivt med skolans arbetsmiljö, gruppdynamik och elevernas delaktighet är nycklar till en trygg skola. För detta krävs ett ledarskap i skolan som arbetar strukturerat med metoder och tankesätt som bidrar till goda skolresultat för alla elever.

Föreläsare: Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef, Haninge kommun och författare till boken Våga leda skolan. Med sikte på framtiden och Fanny Davidsson, utbildare. Författare till boken Lekande Rätt. En förskola för barnets rättigheter.

Lokal: Mältaren