Orten bortom våldet

– En nationalekonoms tankar kring gränsöverskridande samverkan som framgångsfaktor

Ingvar Nilsson är nationalekonomen som under 35 års tid studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering. Nyligen släppte han rapporten Orten bortom våldet och Rinkebymiljarden. Orten behöver inte vara det samma som förorten. Orten kan vara en plats men också ett sinnestillstånd, menar Ingvar. Orten är en plats där fattigdom och etnicitet ofta går hand i hand, där livslängden är kortare än i resten av landet och där arbetslösheten är hög. Finns det hopp? Går det att vända? Ingvar menar att det går men att vi måste våga avfärda enkla lösningar och istället arbeta utifrån en bred systemförändrande ansats där kortsiktiga lösningar kombineras med långsiktiga.

Här kan du ladda ner rapporten Orten bortom våldet och här laddar du ner rapporten Rinkebymiljarden