3b Barns rätt att komma till tals i samarbetssamtal och utredningar

”Min utredning” – tillsammans ökar vi barns delaktighet

Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro har sedan 2013 arbetat för att öka barns delaktighet i verksamheten. I denna föreläsning berättar de om sitt arbete som lett fram till häftet ”Min Utredning och kontakt med socialtjänsten” – ett häfte som syftar till att öka graden av information, förståelse och inflytande för barn i deras egna utredningar. I samarbete med FoU Nordväst pågår en forskningsstudie kring häftets effekt. Under föreläsningen kommer också en nulägesbild av resultatet presenteras.

Föreläsare: Cecilia Mollo Perez, samordnare, Linda Agnekil, socialsekreterare och Meys Alsuhaili, socialsekreterare

Organisation: Socialkontoret, Barn- och ungdomsenheten, Upplands-Bro kommun

Barns rätt att komma till tals i samarbetssamtal.

”Jag skulle rekommendera andra att gå hit för dom hjälper ju barnen att prata ut hur man känner och tycker. Det är ganska svårt att säga till sina barn vad man känner och tycker och det får man ju hjälp med här.”

När föräldrar får barns berättelse till sig har vi sett att de har lättare att hitta samförståndslösningar.  Detta medför att föräldrar kan gå vidare och inte fastna i en konflikt. För att kunna säga att vi har ett barnperspektiv måste vi lyssna på barnen. Vi kommer att berätta om hur barnsamtal går till i Motala.

Föreläsare: Helena Isaksson och Ammi Albinsson

Organisation: Sociala resursverksamheten, Motala