3c Att lära barn om deras rättigheter

Så lär du barn om deras rättigheter genom skratt och humor.

En lättsam och rolig föreläsning/seminarium där du får inspiration och vägledning om hur du på ett lekfullt sätt kan lära barn om deras rättigheter – på deras villkor. Vi kommer också att koppla det till vår kunskap och erfarenhet kring att lära barn om empati, känslor, samarbete och vänskap – och varför dessa färdigheter anses vara grunden till välmående och framgång senare i livet. Vi måste börja möta barnen där de är, och lära ut deras rättigheter på deras villkor – i en digital värld.

Föreläsare: Paulina Olsson, medgrundare Peppy Pals och EQ utbildad

Organisation: Peppy Pals

 

Barnrätt för alla – Material så att alla kan förstå

Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter måste barnen också förstå dem. Därför finns arvsfondsprojektet Barnrätt för alla. Målgruppen är barn i särskola, barn med läs- eller språknedsättning, yngre barn, nyanlända barn och andra som är i behov av enkla texter. Vi visar ett barnrättsmemory, fem olika berättelser samt figurer att använda till samtal. Materialet är på lättläst svenska med stöd av illustrationer, symboler och tecken. Allt material med tillhörande handledning går att ladda ner och skriva ut kostnadsfritt från projektets hemsida.

Föreläsare: Josefin Högberg, projektledare och speciallärare och Samer Dirawi, projektmedarbetare

Organisation: Barnombudet i Uppsala län