5c Barn med frihetsberövade föräldrar

Vem bär ansvaret för barn med frihetsberövade föräldrar?

Barnen är oskyldiga men drabbas många gånger hårt av förälderns val och samhället brist på ansvar för barnen. Det finns stora vinster för både barn och samhälle om satsningar görs för gruppen. Förutom minskat lidande för barnen så minskar den ökade risken för social exkludering, egen kriminalitet och psykisk ohälsa. Föreläsningen beskriver Kriminalvårdens arbete med barnperspektivet och föräldrastödjande insatser från insidan samt vilket stöd som finns på utsidan för barnen och omsorgsföräldrarna.

Föreläsare: Malin Isaksson, Annika Lundqvist och Jacob Andersson, Kriminalvårdens Huvudkontor, Kriminalvården och Madelein Kattel, Verksamhetschef Bufff (Barn och Unga med Förälder/Familjemedlem i Fängelse)