1d Verksamhetsutveckling av BVC

BVCs möjligheter att minska skillnader och hur en BVC reste sig från botten mot toppen

Hur stora är skillnaderna i barns förutsättningar för en god hälsa mellan olika BVC områden och vad krävs av BVC för att de ska kunna verka och påverka dessa skillnader? Kom och lyssna på en föreläsning om hur Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län lyfter fram ojämlikheterna och hur en nedläggningshotad BVC lyckades vända sin resa mot botten, till en mot toppen. För detta arbete tilldelades Capio Wasa BVC i Geneta Stockholms läns patientsäkerhetspris 2017.

Föreläsare: Jenny Andersson, Barnsjuksköterska och enhetschef Capio Wasa BVC, Ulla Andersson Verksamhetschef Wasa Vårdcentral, Sahar Nejat Barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län

Organisation: Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och Capio Wasa Vårdcentral

Lokal: Mältaren