Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Den 8 mars 2018 utsåg Regeringen Lena Hallengren till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Hon efterträdde då Åsa Regnér som utsetts till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women.

Lena Hallengren var biträdande utbildningsminister, med ansvar för förskola, ungdomsfrågor och vuxnas lärande mellan 2002 till 2006. Hon har sedan dess haft flertalet ledande poster i riksdagen. Under förra mandatperioden var hon vice ordförande i socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i socialpolitiska frågor, med ansvar för bland annat sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik. Hon har suttit i riksdagen sedan 2006 och har varit ordförande i flera utskott nu närmast ordförande i utbildningsutskottet.

Sedan hon tillträdde som barnminister har hon bland annat medverkat i att lägga fram den proposition som regeringen beslutade om den 15 mars att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Och den 17 mars kom propositionen med flera viktiga förslag för att öka rättssäkerheten, delaktigheten, tryggheten och säkerheten för de barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem.

På Barnrättsdagarna får vi höra Lena tala om regeringens arbete framöver och hur hon ser på barnrättsfrågorna.