2h Workshop om placerade barns hälsa

Hälsoundersökning enligt BBIC – en läkarundersökning

Hälsa hos barn i samhällsvård är sämre än hos andra barn och ofta har de inte fått tillgång till hälso- och sjukvård eller tandvård. Inför placering har de rätt till en läkarundersökning: hälsoundersökning enligt BBIC (barns behov i centrum), som syftar till att upptäcka hälsoproblem för att erbjuda hälso- och sjukvård. Region Skåne och Kommunförbundet Skåne arbetar med att öka kvantitet och kvalitet av läkarundersökningarna.

Välkomna till en inspirerande workshop där vi berättar om regionalt arbete, aktuell forskning samt utforskar hur hälsan hos barn och unga i samhällsvård kan stärkas.

Föreläsare:
Saera Khan, Samordnare/Metodstödjare BBIC
Kicki Lööf, Regional utvecklingsledare BoU från Kommunförbundet Skåne
Marie Köhler, Barnhälsoöverläkare, med dr, enhetschef Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne
Liv Lyngå Folsach, Barnhälsoöverläkare, Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne.

Organisation: Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne & Kommunförbundet Skåne

Lokal: Skomakaren