3h Panel och dialog om barn som är placerade – Vad vet vi om vården?

och vad gör vi nu?

UNICEF och SBU presenterar aktuella rapporter om kunskapsläget gällande institutions- och familjehemsvården, samt insatser till familjehemsplacerade barn. I en panel med företrädare från SiS, yrkesorganisationer och personer med egna erfarenheter av familjehemsvård diskuteras vilka utmaningar som finns och hur myndigheter och civilsamhälle tillsammans kan främja rätten till jämlika uppväxtvillkor för barn i samhällets vård.

Medverkande: Ambassadör(er) från organisationen Knas Hemma, Caroline Åkerhielm, verksamhetsansvarig Familjehemspoolen, Eva Franzén, utvecklingsdirektör Statens institutionsstyrelse, SiS, Marie Hugander Juhlin, barnrättsrådgivare UNICEF Sverige och Therese Åström, socionom, SBU

Organisationer: UNICEF Sverige och Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, SBU