3a Forskning om hur barn i migration upplever sin situation

”Om man hela tiden tittar bakom sig så ser man inte det som finns framför en” – Ensamkommande flyktingbarns upplevelser med deras ord och på deras villkor.

Mostafa Hosseini har undersökt afghanska ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till Sverige, deras upplevelser av att vara här idag samt deras tankar inför framtiden. Deltagarna fick delta i studien på sitt modersmål eftersom Mostafa kan tala dari. Deltagarnas erfarenheter av flykten präglades av rädsla och oförutsägbarhet men också av hopp, längtan och gemenskap. Livet i Sverige präglas av framtidsoptimism, glädje och tacksamhet gentemot Sverige som en gång öppnade sina dörrar men i det finns också upplevelser av ensamhet, saknad av familjemedlemmar samt strävan att leva och vara som andra jämnåriga.

Föreläsare: Mostafa Hosseini är psykolog och trauma föreläsare

 

Barns levda rättigheter i det svenska asylmottagandet för familjer

I föreläsningen presenteras mitt pågående avhandlingsprojekt som undersöker barns levda rättigheter när de befinner sig i det svenska asylmottagningssystemet för familjer. Barnens egna erfarenheter och agens står i fokus i denna antropologiska undersökning av barns rättigheter med fokus på deras upplevelser på asylboendet och i skolan.  Detta projekt visar att barnen, trots de strukturella villkor de möter, är starka agenter som själva identifierar brister i uppfyllandet av deras rätt till en skälig levnadstandad och boende och att gör anspråk på de rättigheter de är institutionellt nekade.

Föreläsare: Sandra Karlsson, Doktorand

Organisation: Stockholms Universitet, Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen