3d Barns rättigheter på sin fritid

Frysbox – Thaiboxning och dialog för ungdomar

Passionerade intressen anses vara en effektiv skyddsfaktor som hindrar många ungdomar från att hamna snett i livet. Frysbox är en verksamhet som varvar Thaiboxning med sociala och självstärkande övningar. Syftet är att uppmuntra ungdomar att hitta eller fördjupa sig i en passion och samtidigt erbjuda övningar och samtal som ger dem verktyg att påverka sina liv, hitta sina inre styrkor och tro på sig själva. Fokus ligger på att öka självkänslan och fysisk aktivitet ger utlopp för många olika känslor. I en träningsgrupp skapas även en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och möjlighet till reflektion.

Föreläsare: Maria Bolme och Anna Krausz, Verksamhetsansvarig och Familjehemskonsulent på Fryshuset Familjehem

Organisation: Fryshuset

Är du medspelare? – Så kan barn bli proffs på sina rättigheter

Röda Korsets Ungdomsförbund driver sedan tre år tillbaka satsningen ”Är du medspelare? Barnkonventionen inom idrottsrörelsen?”. Vi har utbildat över 2500 barn och ledare i barns rättigheter för att inspirera deltagarna till att förverkliga Barnkonventionen inom idrotten. Under föreläsningen lyfter vi barnens röster och visar möjligheter genom konkreta förslag på hur Barnkonventionen kan göra idrotten mer inkluderande, jämställd, utvecklande och rolig. För att vi ska sträva efter en jämlik idrottsrörelse måste vi börja inkludera barnen, en nyckel är att barnen blir proffs på sina rättigheter.

Föreläsare: Isabel Exposito, projektledare. Katarina Johansson Eiben, projektmedarbetare

Organisation: Röda Korsets Ungdomsförbund