5a Barns jämlika villkor, etik och historik

Våra barn – och ”de andra”. Om diskriminering i vetenskapens namn

Under nazismen begicks allvarliga övergrepp på barn i vetenskapens namn. Här spelade barnläkare en viktig roll. Också i vårt land har barn diskriminerats och farit illa, inte sällan med vetenskap som förevändning. De som drabbats har varit ”de andra”: barn med funktionsnedsättningar, sociala problem eller från minoritetsgrupper. Hur ser det ut idag? Finns det en risk att vetenskap och forskning alltjämt används som förevändning för politiska åtgärder som får diskriminerande konsekvenser? Vilken betydelse har mänskliga rättigheter, yrkesetiska koder och civilkurage för att motverka riskerna?

Föreläsare: Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, docent i socialmedicin