5f Metoder för barn att kommat till tals och få inflytande

Sveriges första app mot rasism – skapad MED och FÖR ungdomar

I början av 2018 lanseras Sveriges första app mot rasism. Genom projektet har det varit självklart att involvera målgruppen (13-19 år) i diskussioner om utseende, innehåll och tilltal. Innehållet i appen baseras på verkliga händelser fångade i intervjuer med ungdomar. Vardagsrasismen i dagens Sverige blir därmed synliggjord genom deras berättelser.I appen finns även verktyg för att kunna se och förstå vardagsrasism samt kunna ingripa när det behövs. Appen är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt Centrum och Anna-Lindh stiftelsens svenska nätverk, med stöd från MUCF och Arvsfonden. 

Föreläsare: Naomi Grossman och Marit Nygård

Organisation: Teskedsorden och Mångkulturellt centrum

Rättighetsreportrarna – unga granskar skolan utifrån FN:s barnkonvention!

Arvsfondsprojektet Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat digitalt läromedel om mänskliga rättigheter, skapat tillsammans med barn och unga, som stärker deras förutsättningar att uppmärksamma människorättskränkningar och utkräva ansvar. Läromedlet har ett journalistiskt tema. I rollen som rättighetsreportrar granskar elever situationen för de mänskliga rättigheterna i skolan. Resultaten kommuniceras till skyldighetsbärare och skapar grund för lokal dialog om mänskliga rättigheter. I seminariet ger vi bl.a. exempel på hur granskningarna och dialogen kan se ut.

Föreläsare: Anna Strandberg, Jenny Eriksson och Malin Fryknäs (människorättsvetare). MR-piloterna