5g Barns rätt att komma till tals i utredningsprocessen

Går socialtjänstens uppdrag att uppfylla utan ett barnrättsperspektiv?

Hur påverkas barns tillgång till skydd och stöd av rätten att komma till tals i socialtjänstens arbete? Vad kan vi som socialsekreterare göra för att stärka barns ställning som rättighetsbärare och vad innebär ett barnrättsbaserat arbetssätt inom socialtjänsten? Under seminariet presenteras forskningsresultaten från rapporten Rättighetsbärare eller problembärare – Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser och UNICEF Sveriges Handbok för socialsekreterare – Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning. Presentationerna följs av en gemensam diskussion.

Föreläsare: Maria Heimer, fil dr och forskare i statskunskap vid Uppsala Universitet, Susann Swärd, verksamhetschef Rättighetsfokus och författare till Handbok för socialsekreterare och Marie Hugander Juhlin, barnrättsrådgivare UNICEF Sverige och medförfattare till Handbok för socialsekreterare