4g Barn i miljöer där rättigheterna är i risk 

Ensamkommande barn i nätverkshem

Ensamkommande barn i nätverkshem diskrimineras på grund av att de är just ensamkommande och omhändertagna inom system som inte är utformat utifrån deras behov. De har svårt att komma till tals i frågor som rör dem och de har inte samma möjligheter och förutsättningar som andra ensamkommande barn i övriga boendeformer. Likvärdigheten och rättssäkerheten brister i flera avseenden och barnets uppväxtvillkor är ett lotteri bland annat beroende på var i landet de placeras eller vem som är deras gode man eller handläggare.

Föreläsare: Mary Douglas, projektledare Access

Organisation: Rädda Barnen

Rättigheten som glömdes bort; barns rätt till skolgång under vistelse på skyddat boende

Sedan 2002 har Sollentuna kvinnojour bedrivit ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Hundratals barn har bott hos jouren utan att hemkommuner har lyckats ordna förskola eller skolundervisning. 2014 utvecklade Sollentuna kvinnojour samarbetsmodell med Sollentuna kommun som ledde till att barn som bor på jouren och är folkbokförda i annan kommun tillhandahålles skol- och förskoleplats inom två veckor. För ett jämlikt samhälle för barn som bevittnat våld ska det vara självklart för alla kommuner i Sverige att följa Sollentuna modellen.

Föreläsare: Narges Ravanbakhsh styrelseledamot och Vuokko Erman verksamhetschef

Organisation: Sollentuna Kvinnojour