Att försonas med sin barndom

En föreläsning om hur vi kan hitta strategier för att göra det som ordet ”försona” betyder – att lägga ner striden. Inte för att det man stred för var fel utan för att den inte går att vinna. Striden går inte att vinna eftersom den aldrig egentligen handlade om vem man var som barn. Den handlade om ens föräldrars villkor och förutsättningar – då och nu. Görel föreläser om hur du som vuxen kan hjälpa barn i utsatta situationer att komma vidare i sitt förhållande till sina föräldrar och på så sätt få kraft över till det liv de vill leva idag.

Görel Fred, socionom, leg psykoterapeut