Stora Priset

Prisutdelning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut Stora Priset till den eller de som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars rätt till jämlika uppväxtvillkor i Sverige.

Prissumman är 150 000 kronor. Prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer.

Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987 och har tidigare gått till bl.a. Lisbet Palme, Astrid Lindgren, Carl Göran Svedin, Ensamkommandes förbund och Barnrättsbyrån.