1a Barn i rättsväsendet

Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn

Det är viktigt att yrkesverksamma som möter barn har kunskap om brott för att kunna uppmärksamma och hjälpa utsatta barn. Brottsoffermyndigheten tog därför fram webbplatsen Liten och trygg, en lärarhandledning som riktar sig till förskolans personal och andra som möter små barn. Handledningen ger kunskap om brott mot barn och om skyldigheten att anmäla oro för ett barn till socialnämnden. Under föreläsningen presenterar Brottsoffermyndigheten handledningen och visar exempel på intervjuer med experter, spelfilmer och pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.

Föreläsare: Fredrik Selin, jurist vid Brottsoffermyndigheten, och Karin Wikman, kommunikatör vid Brottsoffermyndigheten

Organisation: Brottsoffermyndigheten, Sverige

Förskolebarn som målsäganden – utmaningar och nya verktyg

Att utreda, hålla förhör och väcka åtal i fall som rör misstänkta sexualbrott mot barn i förskoleåldern är ofta en utmaning. Under föreläsningen diskuterar vi nya resultat från två pågående forskningsprojekt. Vi presenterar dels forskning som visar på svårigheterna i att utreda och väcka åtal i fall som rör misstänkta sexualbrott mot förskolebarn. Vi tar också upp forskning kring åldersanpassade förhörsmetoder och redogör för olika verktyg som skulle kunna bistå brottsutredare vid förhör med förskolebarn.

Föreläsare: Mikaela Magnusson, doktorand och Emelie Ernberg, doktorand

Organisation: Göteborgs Universitet

Lokal: Club 700