4a Hedersvåld och könsstympning

Mognad och livsutrymme – främjande och förebyggande arbete i grundskolan för att motverka hedersvåld och förtryck

Mognad & livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. De framtagna lektionerna ämnesintegrerats i ordinarie skolämnen. Innehållet utgår från skolans uppdrag och värdegrund, skolverkets rekommendationer om hur skolan kan arbeta och med barnkonventionen som utgångspunkt.

Föreläsare: Utvecklingssamordnare Maha Eichoue, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Organisation: Länsstyrelsen Östergötland

Vi behöver bli bättre på att våga fråga om kvinnlig könsstympning

Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor och unga flickor. En del av mottagningens arbete är att sprida kunskapen till alla aktörer i samhället för att kunna hjälpa de drabbade tidigare och för att förebygga nya fall Vi vill lyfta in frågan om Kvinnlig könsstympning i arbetet med barn. De barn som har en migrationserfarenhet, utsatta för kvinnlig könsstympning har idag inte tillgång till den sjukvård och det stöd som de har rätt till. Vi ser ett behov av att särskilda åtgärder identifieras för att garantera alla barns jämlika rättigheter.

Svar på inkomna frågor i appen

Har det hänt någon fall där könstypning har förekommit sen 2010? Förekommer hederskultur i det svenska kulturen?

Inga domar i där könsstympning skett efter 2010. Endast en dom 2018 pga planering. Ej utförd.

Skolsköterskorna träffar alla barn .Tycker du de ska ställa frågan om barnen är könsstympade när de träffar barnen vid 6 års besöket då vårdnadshavarna är med?

Det kan givetvis vara klurigt. Men med tanke på hälsokonsekvenserna det eventuellt kan orsaka så tycker jag att det är en rimlig fråga att ställa. Dessutom kan det också påverka som prevention om flickan ej är omskuren! Win Win!

 

Tar Amelmottagningen emot patienter från hela landet?

Vi tar emot patienter från hela landet

Finns det något material att ge kvinnor som redan genomgått könsstympning med information om öppningsoperation? Eller konkreta tips på hur man kan gå tillväga och informera? Med tanke på att kvinnor kan vara tveksamma till att ta det steget?

Ja, vi har både enklare generella patientinformation men även information om öppnings operationer. Samtliga är översatt till 5 olika språk. Patient info ligger på vår hemsida under SÖS och Amelmottagningen. hör av dig till oss om du inte hittar. 

Föreläsare: Bita Eshraghi, Specialistläkare Gynekologi och obstetrik

Organisation: Amelmottagningen/Amelprojektet