Barnombudsmannen om barn i utsatta kommuner och förorter

Sverige har ett ansvar att tillförsäkra varje barn alla rättigheter i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag. Samtidigt finns det stora statistiska skillnader mellan barn i olika kommuner och stadsdelar i Sverige. Det visar den kartläggning som Barnombudsmannen har gjort utifrån indikatorer som mäter socioekonomi, utbildning och hälsa.

Föreläsare: Anna Karin Hildingson Boqvist, vik. barnombudsman, Barnombudsmannen