2c Barns delaktighet och rätt att komma till tals i socialtjänsten

Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Vi kommer att beskriva en arbetsmodell som socialtjänsten kan använda för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem. Om samhället griper in och hör ett barn om brott som föräldrarna misstänks för är det ett stort ingrepp i familjen och det för med sig ett ansvar.Alla barn, inklusive de barn som är brottsoffer, har rätt att bli bemötta utifrån barnets bästa och de har rätt att komma till tals och att få information.

Föreläsare: Hans Elfström och Gerd Olofsson.

Organisation: Södertälje kommun

Vad sker när socialsekreterare och ungdomar samskapar kring en ny socialtjänst?

Idag lägger socialsekreterare inte mer än 10 minuter i snitt om dagen på möten med barn och unga. Socialsekreterare arbetar ofta under tidspress i ett arbetsklimat som inte gynnar varken dem eller barnen de vill hjälpa. Samtidigt hörs varken deras eller barn och ungas röster i rum där beslut fattas. Maskrosbarn har arbetat med projektet S.O.C. – Hör du mig, ett initiativ som skapar en ny arena för socialtjänst och ungdomar att samskapa kring framtidens socialtjänst. Hur kan processen på socialtjänsten utformas så att barn och unga görs delaktiga och får inflytande på riktigt, på deras villkor? Hur kan vi stärka barnrättsperspektivet i socialtjänstens arbete?

Välkomna på en inspirerande föreläsning med fokus på och utifrån dem de faktiskt berör, barnen!

Föreläsare: representanter från Maskrosbarn

Lokal: Club 700