4c Utveckling av arbetsformer internt för barns delaktighet

Utveckling av arbetsformer internt för barns delaktighet

Under seminariet presenterar Socialstyrelsen sitt arbete med att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i den egna verksamheten. Vi redogör för våra erfarenheter av att kartlägga och analysera utvecklingsbehov och ta fram verksamhetsanpassat stöd till medarbetare om hur barnkonventionen kan omsättas i praktiken, särskilt rörande barns delaktighet. Vi ser seminariet som en möjlighet till erfarenhetsutbyte om vilka utmaningarna och möjligheterna är när det gäller att integrera och stärka ett barnrättsperspektiv.

Föreläsare: Thomas Jonsland

Organisation: Socialstyrelsen

Soc för unga

Socialkontoret i Sollentuna driver i samarbete med anställda ungdomar, personal och elever på Gärdesskolan, Barn- och utbildningskontoret och FoU Nordväst ett utvecklingsarbete som syftar till att göra den lokala socialtjänsten mer känd och tillgänglig för barn och unga. Målet för arbetet är att påverka barns och ungas kunskap om, och attityder till, socialtjänsten för att på så sätt nå ut tidigt till fler unga som kan vara i behov av socialtjänstens insatser.

Föreläsare: Anna-Lena Blomkvist, kommunikatör, Maja Hagström, processledare, Ylva Spånberger Weitz, FoU-forskare

Organisation: Sollentuna kommun