2a Rätt till vård och delaktighet för barn med psykisk ohälsa

Konsten att söka hjälp och stöd vid psykisk ohälsa – ungdomars upplevelser och hjälpsökande beteende

Om ungdomars hjälpsökande beteende och ungdomars egna upplevelser och erfarenheter av att söka och erhålla professionellt stöd vid psykisk ohälsa.

Karin Engberg inleder med korta filmade reportage av och med 13-18 åringar, om att söka hjälp och hur verksamheter kan förbättra genom att involvera barn och unga i utvecklingsarbete.

Doktorand Katrin Häggström Westberg presenterar resultat från en undersökning om ungdomars hjälpsökande beteende, deras erfarenheter av att söka och få professionellt stöd vid psykisk ohälsa.

Lou Renlund och 3 unga ambassadörer berättar om erfarenheter och utmaningar.

Föreläsare: Karin Engberg, projektledare NSPH:s Växa och må bra-projekt, Doktorand Katrin Häggström Westberg, leg. Sjuksköterska psykiatri, Högskolan i Halmstad, Lou Renlund från Hjärnkoll Stockholm, samt 3 av de unga ambassadörerna

Organisationer: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Högskolan i Halmstad och Hjärnkoll Stockholm

Lokal: Handskmakaren