En skola för alla?

Panel diskussion kring hur skolan kan anpassa sig till barn i olika situationer

Kan skolan leva upp till alla barns rätt till utbildning, vara tillgänglig för alla barn och stötta barn i risk?

Enligt barnkonventionens artikel 28 har alla barn rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter. Staten ska dessutom vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. Och enligt artikel 29 ska barnets utbildning utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga, förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar.

Samtliga paneldeltagare presenteras inom kort.