5e Barn och ekonomisk utsatthet

Barnet mellan raderna – förutsättningar och utmaningar i arbetet med ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Föreläsningen tar avstamp i en studie som bygger på intervjuer med personal som arbetar med ekonomiskt bistånd vid socialtjänsten. Den handlar om vad som händer på socialkontoret när ideal ska omsättas till praktik? Den handlar om på vilka sätt personalen försöker komma åt och urskilja barns situation och perspektiv? Den lyfter fram och diskuterar möjliga utvecklingsbehov inom det sociala arbetes försörjningsstödspraktik, ett fält där reglerna kring rätten att få ekonomiskt bistånd är laddade med moraliska och ideologiska dimensioner.

Föreläsare: Eva-Marie Åkerlund socionom och Fil.lic, medarbetare vid FoU Södertörn.

Stadsmissionens möten och arbete med barnfamiljer som lever i fattigdom. ”Jag äter alltid i skolan. Mamma försöker laga mat där vi bor. Men ibland äter någon annan upp vår mat”.

I våra verksamheter möter vi många barn och föräldrar inte har mat på bordet eller vet var de kommer sova nästa vecka. Utifrån årets tema vill vi särskilt lyfta två grupper av barn som befinner sig långt ifrån ”jämlika uppväxtvillkor med andra barn”: Barn med föräldrar som lever på långvarigt försörjningsstöd eller motsvarande samt barn till papperslösa föräldrar. Under seminariet vill vi dela med oss av erfarenheter och berättelser från barn och föräldrar som lever i ekonomisk utsatthet. Vi vill även beskriva Unga Stations modell för Hälso- och berättargrupper

Föreläsare: Annelie Westerberg, barnombud och verksamhetsledare, Camilla Sjöstedt, barnombud Unga Station, Stockholms Stadsmission