2g Genus, jämställdhet och normkritik

Att motverka de traditionella könsrollerna, normkritik och medvetenhet!

Föreläsningen kommer dels handla om hur personalen på förskolan tillsammans tog sig an att reda ut de olika begreppen som ringar in förskolans uppdrag vad gäller jämställdhet och genus. Frågor om vad är vad, vad de olika begreppen betyder och vad som är förskolans uppdrag, var början på ett långsiktigt utvecklingsarbete på förskolan. Utgångspunkten tog avstamp i Eidevalds forskning om hur pedagoger och lärare inom förskola och skola förstärker istället för att motverka de traditionella könsrollerna, samt huruvida jämställdhetsuppdraget är öppet för egna personliga tolkningar och därmed råder det osäkerhet kring hur man ska jobba med detta i de olika verksamheterna enligt Wernersson (2014).

Föreläsare: Förskolechef/rektor Martin Svärd, Utvecklare Siren Linde, Förskollärare Niv Hansson och Specialpedagog Gunnel Nyfjäll

Organisation: Uddevalla kommun

Att stötta unga hbtq-ungdomar i skolan

Hur mår unga hbtq-personer idag? Vilka utmaningar finns i skolmiljön och vad är skolans ansvar? RFSL Ungdom avslutade förra året projektet Nätverket för normkritiska skolgrupper. Under tre års tid startade organisationen upp och stöttade en stor mängd skolgrupper för elever som ville jobba för en hbtq-vänlig, feministisk och antirasistisk skola. Genom projektet fick elever själva komma till tals om vad som är behövs för att skapa en trygg skola. Förbundsordförande Frank Berglund ger dig kunskap och konkreta verktyg för att skapa en bättre skolmiljö, och berättar om RFSL Ungdoms arbete för unga hbtq-personer.

Föreläsare: Frank Berglund, förbundsordförande

Organisation: RFSL Ungdom

Lokal: Studion