4h Workshop – projekt Storytelling

Välkomna till en workshop där du får reflektera över:

– Hur lyssna till barns och ungas erfarenheter av våld och bemötande?

Med utgångspunkt i de berättelser från barn och unga som Rädda Barnen har lyssnat in genom metoden Digital Storytelling bjuder Rädda barnen in till en workshop där deltagarna får möjlighet att reflektera kring bemötande och pröva metoder för ett mer inkluderande och normkritiskt lyssnande. Ungdomarnas berättelser och deltagarnas reflektioner bild-tolkas av illustratören Sara Granér. Workshopen avslutas med att deltagarna får ta del av hur Granér i bild tolkat deras reflektioner.

Svar på inkomna frågor i appen

Fråga:

Hur går det till när barnet gör sin film? Vilka bilder och vilken musik finns? Är det ett stort utbud? Får allas erfarenheter plats i bildspråket?

Svar:

Att göra en digital storytelling (eller digital berättelse) innebär ca två halvdagars workshopande. Det är bra om workshopen genomförs två halvdagar i rad, så att det blir ett flöde i processen. För att göra en digital storytelling behöver en ha tillgång till en platta/padda och två olika appar. Det är i dessa appar filmerna skapas och klipps ihop. Under workshoparna får ungdomarna skapa sina egna bilder (genom att rita i en app eller fotografera/filma) och lägga in egen musik (som de kanske har skapat själva eller laddat ner) i apparna.

Ungdomarna vi har träffat har guidats genom workshopen av digital storytelling-ledare. De har guidats i hur ett manus för en digital storytelling kan skrivas (detta görs första halvdagen) samt i hur bilder och olika bildeffekter kan skapas och i hur bild och inspelat manus klipps ihop (detta görs dag två). Ungdomen skapar själv sitt manus, bildspråk och ljud, medans de guidas genom arbetsprocessen av workshopledare. De kan hela tiden be om hjälp vad gäller teknik eller om de har kört fast med sitt manus.

Ungdomarna avgöra själva vilka erfarenheter de vill ha med i sina digitala storytellings. Utmaningen är att välja vilka erfarenheter som en vill ha med, eftersom de digitala berättelserna bör vara mellan 1-några minuter långa max. Alla erfarenheter kanske inte kommer att få plats (under guidning bearbetas och väljs erfarenheter ut), men alla som vill och kan delta i en workshop är välkomna.

Vi har bl.a. anlitat Kulturskolan i Stockholm, som är utbildade och väldigt kunniga i metoden digital storytelling, för att hjälpa oss med att genomföra workshoparna med några av de ungdomar som ville dela med sig av sina berättelser genom den här metoden. Kontakta gärna Kulturskolan om du vill veta mer om digital storytelling-metoden och om du är intresserad av att veta mer om metodens tillgänglighet: https://kulturskolan.stockholm.se/fristaende-sidor/internationellt/storyabroad/


Workshopledare:
Nelle Nauclér, Processledare, Dolori Marinovic, Projektledare, Sara Granér, Bildtolkar deltagarnas reflektioner

Organisation: Rädda Barnen