4f Små barns rätt till liv och utveckling

Grynings enhet Birkahemmet berättar om sitt arbete med spädbarn och föräldrar samt blivande föräldrar. Hur kan våra insatser definieras tydligare utifrån det lilla barnets perspektiv. De risker, våld i nära relationer medför, ger allvarliga konsekvenser utifrån det lilla barnets omedelbara behov av utveckling. Grynings Enhet för insatser mot Hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV) talar om barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Hur behöver samhället möta barns behov av skydd och stöd utifrån barns rätt till ett liv utan våld.

Föreläsare: Medarbetare från Grynings enhet Birkahemmet samt Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck