1h Barn i socioekonomiskt utsatta områden

Socialkontor Vivalla – en satsning på barns och ungas framtid

Vivalla är Örebro kommuns mest socioekonomiskt utsatta område. Ungefär en femtedel av socialförvaltningens aktuella barn och ungdomar är folkbokförda i denna stadsdel. Det övergripande syftet med verksamheten är att familjerna i Vivalla ska ha en hög känsla av inkludering samtidigt som de ickemateriella konsekvenserna av barnfattigdom minskar. Redan efter ett år visar den nyetablerade verksamhet goda resultat. En av de främsta framgångsfaktorerna i projekt är att socialtjänsten har flyttat ut i området och kommit nära medborgarna. Socialkontoret etablerades i augusti 2016.

Föreläsare: Anna Andersson, Enhetschef

Organisation: Socialkontor Vivalla, Örebro kommun

Social mobilisering för social hållbarhet i Borlänge

Rädda Barnens arbete inom satsningen På Lika Villkor initierades i Borlänge 2015 med start i området Tjärna Ängar, som är ett av landets mest socioekonomiskt utsatta områden. Med en barnfattigdom på över 80% och med en arbetslöshet på över 75% är utmaningarna stora. Rädda Barnens arbete handlar om att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar förändring i området.

Detta seminarium fokuserar på hur Rädda Barnen i Borlänge arbetar med social mobilisering, hur vi ser till att det lokala förändringsarbetet ägs, definieras och drivs av de boende själva. Här beskrivs metoder för förankringsarbete och hur vi ser på Rädda Barnens roll i en sådan process.

Föreläsare: Angelica Andersson och Salam Abu-Iseifan, verksamhetsutvecklare i Borlänge tillsammans med deltagare från Rädda Barnens verksamheter.

Organisation: Rädda Barnen

Lokal: Handskmakaren