Barnkonventionsutredningen

Den 15 mars 2018 tillsatte regeringen en utredning som hade i uppdrag att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Den 15 november 2020 slutredovisas uppdraget. På Barnrättsdagarna kommer Regeringens särskilda utredare Anders Hagsgård och huvudsekreterare Charlotte Palmstierna i ett samtal tillsammans med Niklas Källner beskriva vad utredningen har kommit fram till. Hur väl överensstämmer barnkonventionen med svensk lagstiftning?