Barns rätt till delaktighet och åldersmaktordningen

Att synliggöra vuxenhetsnormer och barns möjligheter att inkluderas i demokratiska processer. Jeanettes forskning handlar om makt, ålder, ålderskategoriseringar, barns rättigheter och vuxenhet. Sätter vuxenhetsnormer gränser för barns möjligheter att inkluderas i demokratiska processer?