Barnkonventionen som lag

Även om de mänskliga rättigheterna är universella och gäller lika för alla så kan det ibland finnas hinder som försvårar för individer inom vissa grupper att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Barnkonventionen som lag kommer bidra till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all verksamhet. Men det sätter även press på alla som arbetar med eller för barn. Finns det hinder och hur kan vi i så fall undanröja dem?