Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Åsa Lindhagen är även ansvarig för området Barnets rättigheter inom regeringens arbete. Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.