Så blev jag artist (OBS Endast tillgänglig fram till 18/12-20)

Petter Askergren

Petter berättar personligt och engagerat om sina koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter och om hur han på ren vilja och envishet klarade av skolåren. Petter är inte bara en av våra mest framgångsrika artister, han är dessutom både författare, föreläsare och en hyllad företagare.Genom hiphopen byggde han upp sitt självförtroende och hittade också sitt eget sätt att uttrycka sig på. I den här föreläsningen använder Petter exempel från sitt eget liv när han pratar om vikten av att gå sin egen väg och att ha viljan att övervinna sina motgångar.