Att prata med barn om våld & övergrepp

Varje barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Dit är det en bra bit kvar, i Sverige såväl som i resten av världen. Varje barn har rätt att växa upp utan våld, målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Forskning visar att de barn som riskerar att fara allra mest illa är de som är utsatta för flera olika typer av våld eller våld vid upprepade tillfällen, sk multiutsatthet. Majoriteten av de som utsatts för försummelse har varit utsatta för fysiskt och psykiskt våld, och nästan hälften har upplevt att en förälder utsatt den andre föräldern för våld. Även psykisk misshandel överlappar i stor utsträckning med andra former av misshandel, framförallt fysisk.

Medverkande: Carolina Jernbro Karlstads universitet, Bengt Söderström Stiftelsen Allmänna  Barnhuset och Johanna Thulin Linnéuniversitet. Modererar samtalet gör Niklas Källner


Föreläsare