Hur kan vi förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet?

Föreläsare: Anna Andersson Enhetschef Socialkontor Vivalla, Maria Lilja Rektor Vivalla Förskolor, Lena Sörbö Rektor Vivallaskolan, Maria Rögardt Enhetschef Vivalla familjecentral och Jonas Bohlin Områdespolis Vivalla

Vad gör vi idag och vad skulle vi kunna göra?

Ungas sociala problem, missbruk och brottslighet oroar de flesta av oss, med all rätt. Som vuxna, och som samhälle, upplever vi att ungas brottslighet antyder att allt inte står rätt till. Inte bara för att ungas brott i sig skapar lidande hos brottsoffer (som oftast är andra unga), utan också för att vi är oroliga för att ungdomsbrottsligheten bara är en första signal på en rad problem som kommer att hänga med den unge under resten av livet.

Vilka åtgärder fungerar, vilka saknar större betydelse eller till och med har oönskade effekter genom att de förstärker ungas utanförskap och brottslighet? Vad är det som vi inte gör men skulle kunna göra för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet?

I Vivalla finns ett nära samarbete mellan förskola, skola, familjecentral, socialtjänst och polis. Vi arbetar tillsammans för att i möta upp barn och unga i riskzon, så tidigt som möjligt.