Barnrättssnack med andra deltagare 4: Barn i otrygga samhällsmiljöer och ekonomisk utsatthet – hur får de samma rätt till utveckling?

Du får här möjlighet att vid fyra tillfällen under dagen att via zoom träffa andra deltagare på Barnrättsdagarna. Det är roligt om du vill dela med dig om något som berör temat. Det kan vara ett bra exempel, någon fundering eller fråga du vill lyfta. Förstås är det också okej att bara lyssna.

Eftersom det är första gången vi prövar och inte vet hur många som kommer så kan det förstås hända att inte alla kommer till tals som vill det – vi ber på förhand om ursäkt för det men hoppas att det ändå kan bli givande att ses och dela känslan av att vara på Barnrättsdagarna.

Upplägg

Vi erbjuder två teman för ”snacket” ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Varje tema kommer delas upp i två 30 min pass med utgångspunkt i några olika frågeställningar. Du kan delta vid ett halvtimmes snack eller flera. Det är bara att klicka på länken till omgången, se nedan!

Barn i otrygga samhällsmiljöer och ekonomisk utsatthet – hur får de samma rätt till utveckling?

14:00 – 14:30

  • Hur kan olika professioner samarbeta för att fånga upp barn i riskzon, vilka insatser skulle behöva prioriteras?
  • Hur kan man arbeta för att konsekvenserna (inom områdena ovan) ska minska? (politiskt på nationell och kommunal nivå, men också med de resurser och den lagstiftning vi redan har)

 

För att vara med i samtalet klickar du här:

https://us02web.zoom.us/j/81754921050